Col de Rousset - 1254 metres
Rousset - title photo
     photo thanks to: Casey Stringfellow