Passo Pordoi - 2239 metres - Pordoijoch
Pordoi - title photo
     photo thanks to: Matthew Sidford